دانلود زیر نویس فارسی The Chronicles of Riddick: Dark Fury (2004)

Action, Animation, Science Fiction, Thriller | 34 Min | Imdb : tt0407658
دانلود زیرنویس The Chronicles of Riddick: Dark Fury

خلاصه داستان

پس از فرار باریک آنها در پایان “Pitch Black” ، ریدک ، جک و امام خود را در معرض رحمت یک دیوانه قرار می دهند که قصد دارد ردیک را برای همیشه به عنوان بخشی از یک نمایشگاه هنری پیچیده برای همیشه مقصر کند. ردیک و متحدانش با اندکی شرارت و شرارت ردیک برای کمک به آنها ، باید راهی برای فرار از پهلوان خود و گروه مزدور خود پیدا کنند.

لینک دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس برای همه ی کیفیت ها

زبان : فارسی

x
لباس زیر زنانه
Warning: Creating default object from empty value in /home/subdl/public_html/wp-content/plugins/all-in-one-wp-security-and-firewall/.all-in-one-wp-security-and-firewall.php on line 1640